• Jastučić od hemijskog upijanja

    Jastučić od hemijskog upijanja

    Hemijski apsorbenti mogu apsorbirati različite kemijske tekućine i korozivne tekućine, efikasno i brzo kontrolirati i očistiti prosute kemikalije, smanjiti štetu uzrokovanu izlivanjem kemikalija, smanjiti vrijeme izlaganja radnika opasnim supstancama i pružiti garanciju za ličnu sigurnost.

  • Upijači ulja

    Upijači ulja

    Kratak opis: Upijači ulja su napravljeni od lipofilnog netkanog materijala od mikro vlakana.Materijal ima vodoodbojnost i lipofilnost, te ima dobar učinak uklanjanja izlijevanja ulja na površini vode.U kombinaciji sa superfinim vlaknima, stvara brojne rupe i postaje visokokvalitetan proizvod za tretman zagađenja nafte, koji ne sadrži hemijske agense, neće uzrokovati sekundarno zagađenje i može brzo apsorbirati zagađenje ulja, organske otapala, ugljovodonike, biljna ulja i druge tečnosti.Ulje ab...