Papir za čistu sobu

  • Papir za čistu sobu

    Papir za čistu sobu

    Papir za čistu sobu je posebno obrađen papir dizajniran da minimizira pojavu čestica, jonskih spojeva i statičkog elektriciteta unutar papira.

    Koristi se u čistim prostorijama u kojima se proizvode poluvodiči i elektronska oprema visoke tehnologije.